16: بخاطر تو باید...

 

آن قدر باید از تو صحبت کرد

که حوصله ی بقیه را سر برد

باید تنها شد آنقدر که فقط تو را داشت...

باید هر مردی را

از پشت سر شبیه تو دید

و برای تمامی کسانی که شبیه تو لباس می پوشند

دلتنگ شد!

و باید به لباس های مردانه ی تمام مغازه ها خیره شد

و تمامی آنها را فقط در تن تو تصور کرد!

باید به یاد تو تمام قند های دنیا در دل آب شوند...

زندگی به کام من زهر شود...

باید...

بخاطر تو باید...


 

 

.:پری سا گوهری:.

 

 

 

 

- از همان شیرین ترین خود آزاری های زنانه...

 


/ 10 نظر / 42 بازدید
neg

باید به یاد تو تمام قند های دنیا در دل آب شوند... زندگی به کام من زهر شود... :)

راوی

برای تمام کسانی شبیه تو..

ب ه س

خواستم بگویم ...کاش کسی باشد که لایق همه ی این باید هایت باشد........... نمیگویم این را اما... چون خودآزاری های شیرین را دوست دارم...

س.تاجی

من زنم و زن ارتباط عجیبی دارد با زهر! زیبا بود عزیز...

قطره

به خاطر من.... بمانَد.

ادم برفی

مردها شبیه هم اند اما دلت برای یکنفر تنگ می شود فقط